Det moderne danske kloaksystem

22 december 2019 Lotte Hindsberg
Det moderne danske kloaksystem

Går man ind på Miljøstyrelsens hjemmeside under kloakker er det en guldgruppe af viden omkring det danske kloaksystem, men også hvad der er ens ret og pligt som husejer. Derudover er der også et afsnit om, hvad man kan risikere som husejer at blive pålagt af kommunen i forhold til kloakker. 

Som professionel kloakmester, https://www.bjarneorts.dk/kloakmester.aspx, er det en god side at kende, da den løbende bliver opdateret med ny viden og regler, som de og boligejere skal overholde. 

Det danske kloaksystem

Det areal der i Danmark er kloakeret svarer til omkring 6% af Danmark og der findes i grove træk 3 kloaksystemer. 

Fællessystemer. Her samles spildevand samt regnvand i en ledning, hvor det så samlet  bliver ført videre til renseanlægget. Denne metode bruges fortrinsvis i ældre områder. Det er også her, at kommunen kan pålægge en husejer at få lavet seperatsystem. Det er de voldsomme regnmængder, der i de seneste år har nødvendiggjort det. 

Separatsystemer. Bruges typisk i nye kloakeret områder og her ledes spildevand og regnvand væk i separate ledninger til renseanlægget og recipient. 

Spildevandssystemer. Fortrinsvis brugt i sommerhusområder og her er huset ofte kun kloakeret for spildevand men må selv sørge for at regnvandet bortskaffes. Dette kunne f.eks. være via en faskine på grunden. 

Hvem har ansvaret for kloakkerne?

I Danmark er ansvaret for kloakkerne fordelt i mellem kommunerne som står for planlægningen og spildevandsplanerne.

Frem til skel er det spildevandsselskaberne, der står for etablering, drift samt vedligeholdelse af det offentlige kloaksystem.

Det private og fælles kloaksystem er det ejerne selv der står for etablering, drift og vedligeholdelse.

Inden for skel er det husets ejer, der selv står for etablering, drift og vedligeholdelse af kloakkerne. Vedligeholdelse og reparationer skal ske via en autoriseret kloakmester. Det er ikke tilladt selv at reparere og vedligeholde kloakkerne omkring ens hus.

 

Flere Nyheder