Hjælp din nærmeste ud af misbruget med hjælp fra misbrugscenter

04 juni 2019 Astrid Pedersen
Hjælp din nærmeste ud af misbruget med hjælp fra misbrugscenter

Står du i den ulykkelige situation, at en af dine nærmeste er i færd med at udvikle et misbrug – eller måske befinder sig midt i eet – er det vigtigt, at du søger professionel assistance. Det er nemlig så langt fra sikkert, at du ved egen hjælp vil kunne trænge igennem til den misbrugsramte, heller ikke selv om du er nærmeste pårørende eller vedkommendes bedste ven.

En stor del af misbrugets anatomi består nemlig i løgn, bedrag og fornægtelse – ikke blot over for omverdenen. Den misbrugsramte vil have meget vanskeligt ved selv at erkende, at der skulle være et problem. Dette fænomen bunder som oftest i, at misbrug og afhængighed er affødt af større problematikker – og at den misbrugsramte person ikke har brug for at skulle forholde sig til endnu et alvorligt og uoverstigeligt problem oven i de andre. Så hellere dulme smerterne midlertidigt med stoffer, alkohol, receptpligtig medicin, hash, spil eller hvad man ellers kan finde på at opdyrke en afhængighed af. Og på et tidspunkt vil der ikke være nogen vej tilbage.

Hvorfor er afhængighed og misbrug farligt?

Den misbrugsramte vil typisk forsvare sig med, at vedkommende har 100% kontrol over sit forbrug af det pågældende stof. Dette vil dog være meget langt fra sandheden. En afhængighed forsvinder ikke af sig selv – og er man kommet derud, hvor man ikke kan fungere i hverdagen uden et vist antal piller eller en høj alkohol promille, er det faktisk nødvendigt at gå i behandling. En afgiftning eller afrusning og et efterfølgende afvænnings forløb kan nemlig kun gennemføres med succes, hvis det foregår under professionel supervision og i trygge, sikre rammer.

Behandlingscenter Stien er et dansk misbrugscenter, som ved hjælp af evidens baserede behandlings metoder hjælper misbrugere tilbage på rette spor – og med stor sikkerhed for, at de bliver der. Du kan læse mere om misbrugsbehandling med Minnesota kuren på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder