Kursuslokaler og konferencecenter i naturskønne omgivelser

04 juni 2020 Astrid Pedersen
Kursuslokaler og konferencecenter i naturskønne omgivelser

Står du for at skulle afholde et kursus, en konference, eller måske et seminar som strækker sig over flere dage? Så bør du overveje at henlægge denne aktivitet til et kursus og konferencecenter med en naturskøn og inspirerende beliggenhed som kan danne rammen om en uforglemmelig oplevelse for dig og dine gæster. Og til den formål kan du med fordel vælge Sandbjerg Gods i Sønderborg på Als.

Historien om Sandbjerg Gods

Det smukke og idyllisk beliggende Sandbjerg Gods er en historisk og fredet ejendom med rødder tilbage i det 16. århundrede. Det er i begyndelsen af år 1500 at Sandbjerg Gods for første gang nævnes i nogen historiske fortegnelser.

I 1564 blev Sandbjerg Gods sammen med en tredjedel af de kongelige hertug dømmer til hertug Hans den Yngre, som dermed fik Ærø Als og Sundeved i sin besiddelse. Hertugen lod en dæmning opføre ud imod Alssund, hvorved en del af sundet blev omdannet til det i i dag kender som Møllesøen.

Efter hertugens død overgik Sandbjerg til hans efterkommer hertug Christian Adolf, som i 1667 gik konkurs, hvorved Sandbjerg atter kom på kongelige hænder. Godset blev siden solgt til amtmand Conrad Reventlow, som med kongens tilladelse oprettede et len af Sandbjerg. Og i 1788 lod Conrad Georg Reventlow et et palæ opføre på pynten ud til Alssund. Denne bygning udgør sammen med forpagterboligen, som opførtes fem år senere, og de øvrige økonomi bygninger det vi i dag kender som Sandbjerg Gods.

Sandbjerg Gods har gennem tiderne skiftet hænder, og blev først i 1954 doneret til Aarhus universitet af dets daværende ejer Ellen Dahl – søster til Karen Blixen. I dag drives Sandbjerg Gods som selvejende institution under Aarhus Universitets og tjener som kursus ejendom såvel for universitet som for andre organisationer.

Du kan læse meget mere om Sandbjerg Gods som kursus og konferencecenter på sandbjerg.dk

Flere Nyheder