Uh… rotter!

17 maj 2020 Pia Nielsen

De ser da nuttede ud! Synes mange – indtil de ødelægger boligkonstruktionen eller spreder sygdom. Rotter er skadedyr og bør ikke  bo nær mennesker og fødevarer, derfor er professionel rottebekæmpelse i Silkeborg undværligt, når nogen ser den velkendte lange hale forsvinde ind i murværket. 

Effektiv rottebekæmpelse i Silkeborg

Der er flere måder at få bugt med rotter på, men det skal gøres professionelt og forsvarligt. Det, du selv kan gøre som boligejer eller ejer af et spisested, er at sørge for at mindske risikoen for rotter. Det betyder, at du ikke bør lade fødevarer ligge og flyde på let tilgængelige steder – for eksempel ved siden af skraldespanden. Alle ubrugte rør og andre ‘rottevenlige’ adgange til bygningen bør lukkes, og riste bør skrues fast over afløb. 

Hvad koster rottebekæmpelse?

Det er gratis at få udryddet rotter. Hvis du har mistanke om rotter eller måske har set én, så kontakt din kommune for en henvisning til rottebekæmpelse. Rottebekæmpelse indgår som en del af din skat, så udgiften til rottebekæmpelse i et firma betales direkte af kommunen.

Har du mistanke om rotter i kloakken, kan et professionelt firma lave en såkaldt TV-inspektion. Det betyder konkret, at et kamera sendes ned i kloakken og filmer, hvad der måtte være af aktivitet og efterladenskaber. I nogle tilfælde kan lugten fra rotternes efterladenskaber alene afsløre rotternes tilstedeværelse.  

Følg altid anvisningerne!

For at undgå at rotteplagen spreder sig, er det essentielt, at du følger de anvisninger, du får. Du bør under ingen omstændigheder selv begynde på udryddelsen og altid lytte til, hvad eksperterne anbefaler. 

Den fart som rotter kan formere sig med, og de skader, de kan forårsage, kan være så omfattende, at det hurtigt kan gå ud over din naboer også. Derudover er rotter velkendte smittespredere, fordi de færdes meget i kloakker og andre uhygiejniske steder. 

Flere Nyheder